Az alábbi nyilatkozat azért szükséges, mert Mayer Zsolt Károly (EV), továbbiakban Adatkezelő vállalkozási engedélyében meghatározott tevékenységeinek (SZJ 7022021, 702101, 702203, 702204) szolgáltatására szerződő magán- és jogi személyek, a szolgáltatás igénybevételéhez Adatkezelővel kapcsolatba lépnek, ajánlatot kérnek, majd szerződést kötnek. A kapcsolatfelvételtől a szerződés megkötéséig a felek személyes adatokat szolgáltatnak és hoznak egymás tudomására, melyek kezelését az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a 2016/679/EU rendeltben foglaltak szabályozzák.

Ezért az Adatkezelő, az általa üzemeltetett www.mayerzsolt.hu honlap adatkezelésére vonatkozóan az alábbi nyilatkozatot teszi:

1. Adatkezelő elérhetőségei

Szolgáltató: Mayer Zsolt Károly (EV)

E-mail: info@mayerzsolt.hu

Telefon: +36 30 250 0765

További adatok a honlap Impresszumban részében megtalálhatók.

Nem folytatok olyan tevékenységet, ami adatvédelmi tisztségviselő alkalmazását igényelné.

2. Az adatkezelés tárgyát képező adatok köre, célja és jogalapja

Az adatkezelésben érintettek köre a honlap látogatók, akik annak üzemeltetőjével kapcsolatba léphetnek és a szolgáltatások iránt érdeklődhetnek, ajánlatot kérhetnek, majd kölcsönösen elfogadott feltételek után szerződést köthetnek.

A honlap a kapcsolatfelvételhez nem kér automatikusan adatszolgáltatást, a kapcsolatfelvétel önkéntesen, a honlapon megadott elérhetőségek valamelyikén, e-mailen, telefonon, vagy Skype digitális kapcsolattartási platformon lehetséges. A kapcsolat felvételével az adatszolgáltató elismeri, hogy jelen Adatkezelési Nyilatkozatot elolvasta és az abban közöltekkel egyetért.

Az adatkezelés célja a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges kapcsolattartás és adminisztratív tevékenységek jogszabályi kötelezettségeinek megfelelő végrehajtása, melyhez a szolgáltatást igénylő hozzájárulása szükséges. Ilyen tevékenység a kapcsolatfelvételhez szükséges név, e-mail cím, és vagy telefonszám vagy Skype elérhetősége, tudomásra juttatása. Üzletkötés és teljesítése esetén a szolgáltatói szerződéshez és számlázáshoz szükséges további jogszabályok által elrendelt kötelező adatok megadása.

3. Böngésző Süti – Cookie

3.1 A sütik feladata

HTTP-süti (süti, cookie) kisméretű adatcsomag, amelyet az internetes böngészés során a látogatott weboldalt tartalmazó szerver hozza létre a kliens webböngészője segítségével, az első látogatás alkalmával, ha ez a böngészőben engedélyezve van. A sütik a felhasználó számítógépén, előre meghatározott, böngésző típusonként eltérő helyen tárolódnak. A további látogatások során a tárolt sütit a böngésző visszaküldi a webszervernek, különféle, a kliensről szóló információkkal együtt. A sütik segítségével a szervernek lehetősége van az adott felhasználó azonosítására, róla különféle információk gyűjtésére és ezekből elemzések készítésére. A sütik főbb funkciói:

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
 • megkönnyítik, egyszerűsítik, kényelmesebbé, gördülékenyebbé teszik az adott weboldal használatát;
 • szükségtelenné teszik már megadott adatok újramegadását;
 • általában javítanak a felhasználói élményen.

A sütik használatával az Adatkezelő adatkezelést végez, amelynek fő céljai:

 • felhasználó azonosítás
 • az egyes munkamenetek azonosítása
 • hozzáférésre használt eszközök azonosítása
 • bizonyos megadott adatok tárolása
 • nyomon követési és helyinformációk tárolása és továbbítása
 • analitikai mérésekhez szükséges adatok tárolása és továbbítása

Az adatkezelés jogalapja: az Érintett opt-in hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: a weboldal működésének javítása.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: nincs lényeges következmény.

Az adatkezelésben kezelt adatok:

Süti típus időtartam leírás
__utma Google Analytics 2 év Felhasználók és munkamenetek megkülönböztetésére szolgál.
__utmc Google Analytics 0 perc Nincs használatban a ga.js-ben. Az urchin.js-sel való interoperabilitáshoz. Korábban ez a süti az _utmb sütivel együtt működött, annak meghatározására, hogy a felhasználó új munkamenetben/ látogatásban van-e.
__utmz Google Analytics 6 hónap Azt a forgalmi forrást vagy kampányt tárolja, amely magyarázatot ad arra, hogy a felhasználó hogyan jutott el az adott honlapra.
_ga Google Analytics 2 év Felhasználók megkülönböztetése.
_gat Google Analytics 1 perc Lekérdezési limit szabályozása.
_gat_gtag_G_CDJM3S71ES Google Analytics 1 perc Látogatói statisztikák.
_gid Google Analytics 1 nap Felhasználók megkülönböztetése.

 

3.2. Sütik letiltásának-, sütikkel kapcsolatos szabályok beállításának lehetősége

Az Érintettnek lehetősége van bizonyos típusú sütikre vonatkozó szabályok beállítására, pl. a sütik használatának mellőzésére, a sütik letiltására stb., a használt böngésző megfelelő beállításaival. A sütik szelektív, vagy általános tiltásának beállítási lehetőségeiről szóló információk az adott böngésző „Segítség/Help” menüjében találhatóak meg. Ezek segítségével a sütik:

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben hogyan lehet a sütiket:

 • általánosan letiltani;
 • a sütik elfogadásának módját beállítani (automatikus elfogadás, egyenként kérdezzen rá, stb.);
 • egyenként letiltani;
 • egyenként, vagy csoportosan törölni;
 • egyéb sütikkel kapcsolatos műveleteket elvégezni.

4. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés az adatszolgáltató hozzájárulásának visszavonásáig, ellenkező esetben a szolgáltatás időtartama idejére kerül felhasználásra, a jogalapban hivatkozott célokra. Adatkezelő tudomására hozott adatokat Ön, mint Adatszolgáltató bármikor visszavonhatja a info@mayerzsolt.hu e-mail címre küldött üzenettel. Az adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulás visszavonása után azok törlésre kerülnek, amivel a kapcsolattartás megszűnik.

5. Az adatok hozzáférése, tárolása és továbbítása

A szolgáltatott személyes adatokat (név, e-mail, telefonszám, skype elérhetőség) kizárólag a honlap üzemeltetője, mint Adatkezelő egy személyben ismeri meg. Az adatok tárolása a honlap üzemeltetője által kizárólagosan használt munkaeszközein, digitális formában (laptop és telefon) történik.

Adatkezelő biztosítja, hogy az általa kezelt adatok továbbításra, harmadik személy felé történő átadásra nem kerülnek.

6. Az adatkezelés biztonsága

Az Adatkezelő a személyes adatokat védi a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, továbbítástól; nyilvánosságra hozataltól, vagy véletlen törléstől, megsemmisítéstől, sérüléstől, valamint az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válástól, melynek érdekében az alábbiakat biztosítja:

 • az adatok elvesztéséhez, vagy ellopásához fűződő kockázatok kellő elővigyázatossággal történő csökkentése
 • az adatok hozzáférhetőségének korlátozása, jelen esetben egyetlen személyre, az Adatkezelő személyére korlátozva
 • automatikus képernyővédők biztosítása az adathasználatra fenntartott eszközökön (laptop és telefon)
 • az adatok biztonságos tárolásának eszközvédelme, hálózatok megbízhatóságának biztosítása
 • az adatok tárolásához és felhasználásához szükséges biztonságos szoftverek használata, rendszeres frissítése és körültekintő használata (pl. csatolt fájlok megnyitása), az esetleges támadások anti-vírus szoftverekkel történő biztosítása. Adatkezelő erre a célra a Norton Magyarország Kft. szolgáltatását alkalmazza
 • Adathordozók cseréje esetén Adatkezelő garantálja az eszközön lévő adatok teljes kőrű törlését

7. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

Ön, mint Adatszolgáltató, az Adatkezelő által kezelt adatokkal kapcsolatban a 2016/679/EU rendeltben foglaltak szerint, az alábbi jogokkal élhet:

 • Az Ön hozzáféréshez való joga – GDPR 15. cikk
 • Helyesbítés joga – GDPR 16. cikk
 • Törléshez való jog – GDPR 17. cikk
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog – GDPR 18. cikk
 • Adathordozáshoz való jog – GDPR 20. cikk
 • Tiltakozás joga – GDPR 21. cikk

Jogorvoslati lehetőségek:

Jogai megsértése esetén az Adatkezelőhöz fordulhat jelen nyilatkozat I. pontjában feltüntetett elérhetőségeken és kérhet tájékoztatást vagy tehet panaszt. Amennyiben ezek nem vezetnek eredményre, joga van értesíteni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot vagy bírósághoz fordulni.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11

Levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603

Telefonszám: +36 30 683 5969, +36 30 549 6838 (kedd–csütörtök 09.00–12.00 és 13.00–16.00)

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: https://www.naih.hu/

 

Budapest, 2020. október 09.